czwartek, 23 sierpnia 2018

Sprawozdanie z drugiej mobilności do hiszpańskiej Sevilli


Dzień I Wizyta w Instytucji ONECO
 1. Omówienie planu szkolenia.
 2. Najważniejsze informacje na temat Sevilli.
 3. Wprowadzenie słówek z języka hiszpańskiego, ćwiczenia.
 4. Zwiedzanie Sevilli. Dzień II  Wizyta w AUTUREM CENTRO OCUPOCIONAL (AUTUREM OCCUPATIONAL CENTER)
 1. Udział w prelekcji Dyrektor placówki, dotyczącej funkcjonowania, pracy i zasad prowadzenia ośrodka. 
 2. Zapoznanie się z obiektem – spacer i obserwacja prowadzonych tam zajęć.
 3. Wspólne opracowanie dwóch scenariuszy zajęć dla przedmiotu Przysposobienie do Pracy.
 4. Przeprowadzenie warsztatów z grupą podopiecznych tego ośrodka.
 5. Podsumowanie spotkania.Dzień III Wizyta w ASOCIOCION COMPANIA DANZA MOBILE.
 1. Spotkanie z Dyrektorem, który oprowadził nas po obiekcie.
 2. Zapoznanie się z pracami, wykonanymi przez uczestników i rozmowa z nimi.
 3. Udział w warsztatach nauki flamenco przez podopiecznych z Zespołem Downa.
 4. Podsumowanie spotkanie, wymiana poglądów i doświadczeń zawodowych.


Dzień IV Wizyta w FUNDACION AUXILIA SEVILLA.
 1. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły.
 2. Oprowadzenie po placówce i udział w wybranych zajęciach lekcyjnych.
 3. Spotkanie ewaluacyjne i wymiana doświadczeń, informacji dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 4. Podsumowanie spotkania.
Dzień V Wizyta w CONSEJERIA DE EDUCACION.

 1. Spotkanie z przedstawicielami instytucji.
 2. Prelekcja dotycząca pracy i funkcjonowania placówki.
 3. Zwiedzanie.
 4. Udział w szkoleniu dotyczącym systemu edukacji w Hiszpanii.
 5. Przedstawienie i referat dotyczący ZS nr 6 w Rybniku.
 6. Wymiana doświadczeń zawodowych dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 7. Podsumowanie spotkania. Dzień VI Wizyta w SPECIFIC CENTER OF AUTISM ANGEL RIVIERE I w SPECIAL EDUCATION CENTER VIRGEN MACARENA.

  1. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły.
  2. Oprowadzenie po ośrodku i udział w zajęciach.
  3. Wspólny drugie śniadanie z regionalnych przysmaków.
  4. Podsumowanie.
  5. Przejazd do kolejnej szkoły.
  6. Spotkanie z nauczycielem, uczącym w tej placówce.
  7. Udział w prelekcji dotyczącej pracy i funkcjonowania szkoły.
  8. Zapoznanie się z obiektem i udział w zajęciach.
  9. Podsumowanie.
  10. Ewaluacja i podsumowanie szkolenia.
  11. Odbiór certyfikatów uczestnictwa. 


   Opracowanie: Arkadiusz Ś.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz